Avtor: zudomzale Objavljeno: 11. 02. 2019

Večeri na Goričici

V sklopu zadnjih dveh Večerov na Goričici smo spregovorili o dveh temah, ki sta močno zaznamovali katoliško Cerkev. 4. decembra smo govorili o krivoverstvih, ki so se v Cerkvi pojavljala v prvih stoletjih njenega obstoja. Čeprav gre v nekem smislu za negativno temo, so prav t.i. herezije pomagale Cerkvi s pomočjo koncilov in cerkvenih očetov izluščiti in izčistiti pravi nauk ter zapisati veroizpoved, ki jo še danes izpovedujemo pri svetih mašah.

15. januarja pa smo se lotili področja cerkvene zgodovine, ki še danes buri duhove in marsikomu predstavlja enega glavnih »proticerkvenih argumentov«, namreč križarskih vojn. Skušali smo predstaviti realen pogled na to gibanje, ki se je pojavljalo predvsem od 11. do 13. stoletja ter osvetliti tako dobre in plemenite, kakor tudi temne strani tega dogajanja. Večer smo zaključili s kratkim razmišljanjem o opravičilu, ki ga je v imenu Cerkve izrekel sv. papež Janez Pavel II., ko je izrazil obžalovanje za bolečino, ki jo je Cerkev tudi v povezavi s križarskimi vojnami v zgodovini povzročila »našim Vzhodnim bratom« v pravoslavni Cerkvi.

Janez Meden