Avtor: zudomzale Objavljeno: 2. 07. 2018

Zaključna seja župnijskega in gospodarskega sveta

13. junija smo se srečali na zadnji seji člani obeh svetov. Kot običajno smo potegnili črto pod delom obdobja enega leta. Župnijski svet se je tudi tokrat opiral na Priročnik za župnijske pastoralne svete. Letošnji delovni naslov se je glasil Iz roda v rod. Tako smo vse leto govorili o tej neizčrpni temi, izmenjevali mnenja o prepletenosti odnosov med generacijami in seveda prenašanju vere iz roda v rod. Iskali smo rešitve, kako župnija lahko pripomore k bolj polnemu življenju ostarelih, družin, mladih in otrok. Seveda nas je gospod župnik vsak mesec seznanil z dogodki: pogled nazaj, pogled naprej, z ozirom na aktualna dogajanja in predlogi z ozirom na našo pripravljenost vključiti se v posamezne dogodke.

Gospodarski svet se je to leto ukvarjal z nekaj tekočimi zadevami, v glavnem pa z ureditvijo trga pred cerkvijo. Dela se bodo nadaljevala v skladu z višino zbranega denarja.

Potem je pogovor tekel še o 110-letnici naše župnije, ki jo bomo slovesno praznovali 23. septembra. Imenovan je bil poseben odbor, ki bo deloval v tem času, da bo slovesnost zares slovesna. Vse bo potekalo v znamenju Franca Bernika, ki je zaslužen za ustanovitev samostojne župnije. Več bomo izvedeli ob Akademiji, ki bo pripravljena njemu v čast, seveda v Bernikovem domu in pa istočasno ob razstavi njegovega življenjskega dela v Menačnikovi domačiji. Zahvaliti se moramo kulturnim delavcem Občine Domžale in za njihovo pripravljenost sodelovati pri tem delu. Vedno bolj se zavedajmo: skupaj zmoremo več.

Marjeta Likar