Avtor: zudomzale Objavljeno: 12. 09. 2019

Katehetsko pismo 2019

Spoštovani starši in veroučenci!

Pred nami je novo šolsko in veroučno leto. Upam, da smo si vsi skupaj nabrali moči in se odpočili, da bomo kos novim izzivom. Skušajmo v vseh stvareh videti priložnost za rast in odkrivanje lepih in dobrih stvari, ki nam jih Bog daje.

VPIS K VEROUKU

Ponedeljek, 2.9. 10.00 – 12.00 16.00 – 18.00
Torek, 3.9. <10.00 – 12.00 16.00 – 18.00
Sreda, 4.9. 10.00 – 12.00 16.00 – 18.00
Četrtek, 5.9.   16.00 – 18.00
  • Ob vpisu prinesite s seboj izpolnjen vpisni kartonček. Dobite ga med tiskovino v cerkvi ali pri vhodu v veroučne učilnice. Za vpis v 1. razred je vpisni kartonček obširnejši (velikost A4 – družinska kartoteka). Tudi ta se nahaja v cerkvi ali ob vhodu v učilnice.
  • Ob vpisu v 1. razred prinesite s seboj družinsko knjižico ali potrdilo o krstu otroka.
  • Kdor še ni vrnil spričevala, naj to stori ob vpisu.
  • Kdor ni opravil vseh svojih obveznosti iz preteklega leta, se ne more vpisati v višji letnik.
  • Vpis k verouku iz drugih župnij ni možen, razen ob pisnem soglasju domačega župnika. Poleg tega je potreben tudi osebni pogovor pri nas.
  • K verouku je možno vpisati tudi nekrščenega otroka, v kolikor sprejemate krščanske vrednote in načela, po katerih vzgajamo otroke. Ob tem je tudi osebni pogovor z g. župnikom.

CENE VEROUČNIH PRIPOMOČKOV (cena v €)

razred Učbenik del. zvezek lit. zvezek mat. stroški skupaj
1.   10 4 25 39
2.   10 4 25 39
3.   10 4 25 39
4. 9 6 4 25 44
5. 9 6 4 25 44
6. 9 6 4 25 44
7. 9 6 4 25 44
8. 9 6 4 25 44
9       25 25
Mavrica     11 številk   39,90

Popusti pri plačilu:

  • Prispevek za materialne stroške (ogrevanje, čiščenje, …) se plača na družino.
  • Učbenik in delovni zvezek plačate samo za prvega in drugega otroka, tretji in vsak naslednji ima gratis.
  • Rabljen (a lepo ohranjen) učbenik iz prejšnjih let lahko zamenjate po načelu »staro za staro« brez doplačila ali »staro za novo« pa polovično ceno novega.
  • Če bi kdo želel plačati v več obrokih ali plačila ne zmore, naj se oglasi pri g. župniku in se bomo pogovorili.

URNIK VEROUKA 2019/20

Razred Termin Katehe
1. Ponedeljek ob 17.00 Sreda ob 17.00 Marjeta Cerar
2. Ponedeljek ob 16.00 Četrtek ob 17.00 župnik Klemen
3. Torek ob 15.00 Četrtek ob 16.00 Marjeta Cerar
4. Ponedeljek ob 15.00 Sreda ob 16.00 Marjeta Cerar
5. Ponedeljek ob 16.00 Torek ob 17.00 Marjeta Cerar
6. Ponedeljek ob 17.00 Četrtek ob 15.00 in Četrtek ob 16.00 (dve sk.) duhovni pomočnik Andrej
7. Torek ob 16.00 Četrtek ob 15.00 Marjeta Cerar
8. Ponedeljek ob 15.00 Sreda ob 16.00 župnik Klemen
9. Sreda ob 15.00 Četrtek ob 16.00 župnik Klemen
Družinska kateheza Četrtek 17.30-18.45 Četrtek 18.45-20.00 Natalija Podjavoršek
OPZ »Sončni žarek« Torek ob 17.00 Lili Sever
Družinski zbor »Veseli kristjani« Nedelja ob 9.00 (termini po dogovoru) Natalija Podjavoršek
Ministranti Petek ob 15.00 (po dogovoru) župnik Klemen (bogosl. Janez Pavel)
Učenje kitare Po dogovoru Filip Firbas

Z rednimi srečanji začnemo v ponedeljek, 9. septembra!

ČIŠČENJE CERKVE PO RAZREDIH

Starši ste do sedaj vsako leto zelo radi prišli in za prvo obhajilo ter birmo počistili župnijsko cerkev. Ker gospe, ki redno čistijo, ne zmorejo več svojega dela, vas naprošam, da bi starši vsakega razreda 1x v letu očistili cerkev. Načeloma je to tretja sobota v mesecu (razen če ni drugače – birma, obhajilo). Hvala, ker tudi na tak način vsi skupaj skrbimo za prostore, ki jih uporabljamo.

9. razred 12. okt. 6. razred 21. dec. 3. razred 21. mar.
8. razred 21. sept. 5. razred 18. jan. 2. razred 9. maj
7. razred 16. nov. 4. razred 15. feb. 1. razred 18. apr.

Priloge