Zakrament uvajanja v krščanstvo - krst

Krsti so redno vsako zadnjo nedeljo v mesecu po jutranji sveti maši.

Starši naj krst otroka prijavijo v župnijski pisarni vsaj do 10. v mesecu. S seboj naj prinesejo družinsko knjižico, če jo imajo, in na vpogled rojstni list otroka. Dovolj je, da je pri krstu en boter. Če sta dva, naj bosta moški in ženska.

Zaželjeno je, da starši že k prijavi krsta prinesete tudi potrdilo o botrovi sposobnosti za to poslanstvo. Za to potrdilo naj boter zaprosi v župniji, kjer biva.

Za odrasle, ki nimajo nobenega ali nimajo še vseh zakramentov, obstaja katehumenat oziroma priprava na prejem zakramentov. Vabljeni.