O Domžalah

Domžale ležijo blizu Ljubljane, pa tudi v bližini križanj različnih prometnic. Marsikatera življenska pot, ki se je pričela morda na čisto drugem koncu Slovenije, se je tu prepletla z drugo, morda pričeto spet nekje drugje.

Resničnost in bogastvo Domžal je zlivanje in prelivanje ljudi iz vseh slovenskih pokrajin. Prav in potrebno je, da se tega zavedamo, saj nam lahko odpira popolnoma nova obzorja zavedanja, sožitja in bogastva raznolikosti.