Vpis k verouku

VPIS K VEROUKU

Ponedeljek, 2.9. 10.00 – 12.00 16.00 – 18.00
Torek, 3.9. <10.00 – 12.00 16.00 – 18.00
Sreda, 4.9. 10.00 – 12.00 16.00 – 18.00
Četrtek, 5.9.   16.00 – 18.00
  • Ob vpisu prinesite s seboj izpolnjen vpisni kartonček. Dobite ga med tiskovino v cerkvi ali pri vhodu v veroučne učilnice. Za vpis v 1. razred je vpisni kartonček obširnejši (velikost A4 – družinska kartoteka). Tudi ta se nahaja v cerkvi ali ob vhodu v učilnice.
  • Ob vpisu v 1. razred prinesite s seboj družinsko knjižico ali potrdilo o krstu otroka.
  • Kdor še ni vrnil spričevala, naj to stori ob vpisu.
  • Kdor ni opravil vseh svojih obveznosti iz preteklega leta, se ne more vpisati v višji letnik.
  • Vpis k verouku iz drugih župnij ni možen, razen ob pisnem soglasju domačega župnika. Poleg tega je potreben tudi osebni pogovor pri nas.
  • K verouku je možno vpisati tudi nekrščenega otroka, v kolikor sprejemate krščanske vrednote in načela, po katerih vzgajamo otroke. Ob tem je tudi osebni pogovor z g. župnikom.

CENE VEROUČNIH PRIPOMOČKOV (cena v €)

razred Učbenik del. zvezek lit. zvezek mat. stroški skupaj
1.   10 4 25 39
2.   10 4 25 39
3.   10 4 25 39
4. 9 6 4 25 44
5. 9 6 4 25 44
6. 9 6 4 25 44
7. 9 6 4 25 44
8. 9 6 4 25 44
9       25 25
Mavrica     11 številk   39,90

Popusti pri plačilu:

  • Prispevek za materialne stroške (ogrevanje, čiščenje, …) se plača na družino.
  • Učbenik in delovni zvezek plačate samo za prvega in drugega otroka, tretji in vsak naslednji ima gratis.
  • Rabljen (a lepo ohranjen) učbenik iz prejšnjih let lahko zamenjate po načelu »staro za staro« brez doplačila ali »staro za novo« pa polovično ceno novega.
  • Če bi kdo želel plačati v več obrokih ali plačila ne zmore, naj se oglasi pri g. župniku in se bomo pogovorili.