Župnijski pastoralni svet

Kaj je župnijski pastoralni svet?

Župnijski pastoralni svet je posvetovali organ, ki je v pomoč župniku pri pastoralnem delovanju župnije.

Katere so naloge župnijskega pastoralnega sveta?

Župnijski pastoralni svet obravnava vprašanja, ki so povezana z verskim življenjem in pastoralnim delovanjem župnije, pripravlja predloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje. Naloge župnijskega pastoralnega sveta se nanašajo na skupno življenje župnijskega občestva, oznanjevanje, bogoslužje in dobrodelnost v župniji.

Kdo lahko predlaga člane župnijskega pastoralnega sveta?

Pravico predlagati in izbirati ima vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja (sveti krst, sveto evharistijo in sveto birmo).

Kdo je lahko izbran v župnijski pastoralni svet?

V župnijski pastoralni svet je lahko izbran vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja, je v polnem občestvu s Katoliško Cerkvijo ter ga odlikujejo trdna vera, nravno življenje in razsodnost.

Člani ŽPS (2021 - 2026):

 • Andrej Svete
 • Marjeta Cerar
 • Jure Mikeln
 • Janez Ivan Kastelic
 • Peter Pavli
 • Avguštin Remec
 • Živa Kološa
 • Anže Kozjek
 • Maja Žajdela
 • Zala Jagodic
 • Patricija Rusjan
 • Suzana Štamcar
 • Gašper Hribar
 • Ana Vrtovec Beno
 • Peter Kecelj
 • Natalija Podjavoršek
 • Nataša Šegula
 • Lara Lahajnar