Zakrament uvajanja v krščanstvo - sv. obhajilo

V župniji Domžale imamo prvo sveto obhajilo običajno sredi meseca maja za otroke 2. razreda veroučne šole. Točen datum se določi vsako leto posebej.

Za odrasle, ki nimajo nobenega ali nimajo še vseh zakramentov, obstaja katehumenat oziroma priprava na prejem zakramentov. Vabljeni.