Prenosi svetih maš po internetu

  • v petek, 12. 3. 2021 ob 19.30 Križev pot
  • v nedeljo, 14. 3. 2021 ob 10.00

Ko je zagotovljen prenos svete maše preko interneta, prisotnost ljudi v cerkvi ni mogoča.

Pred začetkom prenosa večkrat obnovite  stran, ali pojdite na Facebook stran župnije Domžale - https://www.facebook.com/zupnijadomzale

nalagam novice...