Avtor: zudomzale Objavljeno: 13. 11. 2018

Znova večeri na Goričici

V oktobru smo bili spet povabljeni k Večerom na Goričici. Pripravljala jih bosta gospod Andrej Svete in bogoslovec Janez Meden. V tem letu bomo razmišljali o zgodovini Cerkve.

Gospod Andrej nam je na kratko orisal zgodovino Cerkve v Evropi. Omenil je zmago nad Turki 7. oktobra 1571, tri velike evropske voditelje– katoličane: Konrada Adenauerja, Roberta Schumana in Alcide De Gasperija, ki so kasneje sooblikovali Evropo. Evropsko zastavo kot simbol krščanstva zaznamuje dvanajst zvezd.

Bogoslovec Janez nam je zavrtel kratek film, ki pred sodobnega človeka postavlja vprašanje: kako vemo, da je Jezus obstajal in da je to, kar je govoril, resnica? V odgovor: ko je apostol Pavel, po svojem spreobrnjenju govoril v Jeruzalemu, ga je poslušalo 500 očividcev, ki so bili pripravljeni umreti za Kristusa. Zaradi tega vemo, da on ni lažnivec, on je Gospod.

Edini narod, ki je izpovedoval vero v enega Boga je bil Izraelski narod. In Jezus – Odrešenik izhaja iz tega rodu. Skupno nam je Sveto pismo stare zaveze, Judje pa ne sprejemajo Svetega pisma nove zaveze. Vendar ima krščanstvo korenine v Judovstvu, prav tako muslimanstvo.

Uradno se je Cerkev začela na binkoštni praznik 50 dni po Jezusovi smrti. Na ta dan se je dalo krstiti 3000 ljudi. Apostol Peter je pogumno stopil pred ljudi in začel oznanjati evangelij v Jeruzalemu, Judeji in drugod.

Bogoslovec Janez nam je predstavil posamezne apostole, kje je kdo deloval in kakšne mučeniške smrti je umrl. Po njih so se oblikovale škofije – patriarhije.

Prve krščanske občine se razširjajo po pismih apostola Pavla: Rimljanom, Efežanom, Galačanom, Korinčanom ... Prevzeli so grško filozofijo in začelo se je izpolnjevati Jezusovo naročilo: pojdite po vsem svetu in učite vse narode ... Bila je to doba pogumnega oznanjevanja, preganjanja, odpadništva in mučeništva. Velika preganjalca kristjanov sta bila cesar Dioklecijan in cesar Neron. Slednji je dal usmrtiti apostola Pavla in Petra v Rimu.

Besede: kri mučencev – seme novih kristjanov, so bile uresničene. Leta 313 je cesar Konstantin z milanskim ediktom uradno preklical preganjanje kristjanov.

Tole je samo kratek povzetek, zato povabilo vsem, ki se želijo bogatiti z novim znanjem in vedenjem o naši veri! Dobimo se v torek, 6. novembra, po večerni sveti maši.

Marjeta Likar