Avtor: zudomzale Objavljeno: 7. 05. 2019

Trpljenje Judov

V aprilu smo poslušali razlago duhovnika Andreja in bogoslovca Janeza in razmišljali o drugi svetovni vojni ter o preganjanju judov.

Druga svetovna vojna za nikogar ni bila enostaven čas, zato so ljudje tudi od strani cerkvenih oblasti pričakovali jasne odločitve in usmeritve in mnogi jih niso dobili v meri, kot so si jih želeli.

Ko je Hitler začel s svojim osvajalskim pohodom, so mu ljudje na začetku v večini nasprotovali, pa vendar mu je uspelo na svojo stran pridobiti dovolj veliko število kristjanov. Še pred tem pa je papež Pij XI. izdal konkordat, da kleriki ne smejo biti aktivni v politiki, kar je bilo nacistom všeč. Leta 1937 je izdal tudi okrožnico, ki so jo po cerkvah brali na cvetno nedeljo in v njej je popolnoma prepovedal nacizem, ker je bilo to največje krivoverstvo tedanjega časa. Papež je v okrožnici obsodil tudi nasilje in se odločno zavzel za narode, ki so trpeli tujo gonjo.

V času druge svetovne vojne je bil papež Pij XII. Obdržal je nevtralnost klerikov do političnih področij, ni se zavzel ne za eno ne za drugo stran, ampak je deloval le duhovno in tako ohranjal varnost Vatikana. Papež je v takratne razmere ocenil in zavzel stališče, da če bi se močneje zavzel za Jude, ko so bili nacisti na višku svoje moči, bi bilo žrtev še veliko več, saj bi se ti še bolj maščevali.

Bela črta je ločevala Italijo od Vatikana. Pa vendar so se našli posamezniki, ki so videli problematiko in z begunci bežali prav v Vatikan, ki je bil varen. Beguncev je bilo preveč, zato so se skrivali tudi v Rimu. Zatočišča so imenovali Hiše ljubezni in so bile v večini povezane s samostani, nunciaturami, veleposlaništvi, tudi posamezniki. Mnoga pričevanja potrjujejo, da je bilo aktivnih več kot 500 hiš. Papež je za to vedel, jih v tišini podpiral in tako s pomočjo teh posameznikov pomagal pri reševanju velikega števila Judov. Ni obsodil preganjanja Judov z glasom, ampak je klical k miru. V Sloveniji je najbolj viden pričevalec takratnega časa škof Rožman, ki je enako ostro obsodil komunizem kot brezbožno ideologijo in reševal ljudi iz vseh strani.

Nataša Šegula