Avtor: zudomzale Objavljeno: 6. 06. 2019

Večeri na Goričici - Drugi vatikanski koncil

Najprej nam je gospod Andrej na kratko opisal dogajanja na cerkvenih zborih, od Nicejskega cerkvenega zbora, ki ga je sklical cesar Konstantin leta 325, pa do I. Vatikanskega koncila, ki ga je sklical papež Pij IX. Vsak cerkveni zbor je Cerkvi vtisnil nov pečat. Na žalost posledično tudi ločevanje.

Kaj je koncil? Koncil je zborovanje vseh škofov katoliške Cerkve. Zborovanje obsega celotni naseljeni svet, je sestanek vseh katoliških Cerkva.

Poglejmo si nekaj podrobnosti od dogajanju II. Vatikanskega koncila:

Sklical ga je papež Janez XXIII. Začel se 11. oktobra 1962 in se zaključil 8. decembra 1965. Glavni namen koncila je bil prenovitev Cerkve, z nekaterimi spremenljivimi določbami, ne pa v bistvenem. V baziliki sv. Petra so bile postavljene tribune. Udeleženih je bilo 2862 škofov vsega sveta. Med koncilom je umrlo 254 škofov, 279 pa je bilo na novo imenovanih.

Nekaj poglavitnih novosti:

- Obnova bogoslužja: duhovnik je obrnjen proti ljudstvu; maševanje poteka v materinem jeziku; uvedeno je somaševanje; uveden je stalni diakonat: diakon (ki lahko ne prejme mašniškega posvečenja), duhovnik, škof.

- Obnova koledarja: poudari se postni in adventni čas; nekateri pomembni svetniki so prestavljeni v koledarju; uvede se molitev litanij vseh svetnikov; pri slovesnih praznikih se moli slava in vera; pri praznikih se moli samo vera, pri obveznih in neobveznih godovih se svetnike omenja pri bogoslužju.

- Glede ekumenizma je bilo do tedaj rečeno, da zunaj Cerkve ni zveličanja, na tem koncilu pa je to preklicano.

- Edinost: vere naj se zbližujejo po medsebojni ljubezni.

- Izjava o verski svobodi: priporoči se strpnost do nekrščanskih verstev.

- Večja vloga laikov: uveden je laiški apostolat.

Koncil je leta 1965 zaključil papež Pavel VI., ker je papež Janez XIII. 3. junija 1963 umrl. Mesec kasneje, 7. julija 1963, se mu je v Gospodu pridružil ljubljanski nadškof Anton Vovk, ki je bil tudi udeleženec I. zasedanja II. Vatikanskega koncila. Ob tem se utrne misel - prva dva sta danes sveta, tretji pa nosi naziv božji služabnik.

Marjeta Likar