Avtor: zudomzale Objavljeno: 6. 11. 2019

Večeri na Goričici - pet cerkvenih zapovedi

8. oktobra smo se po večerni sveti maši zbrali na Goričici, kjer je gospod Andrej Svete na kratko povzel vse cerkvene zapovedi in nas vpeljal v nov sklop tematskih razlag.

Deset Božjih zapovedi je skupnih vsem kristjanom (katoličanom, pravoslavnim in protestantom), Cerkvene zapovedi pa določi Cerkev in so zapisane v Katekizmu katoliške Cerkve.

Te zapovedi se skozi čas spreminjajo, saj nastajajo na podlagi pastoralnih potreb, ki jih narekuje življenje v raznih obdobjih. Cerkev jih lahko prilagodi glede na nove razmere. Zakone in zapovedi lahko spreminja tisti, ki jih je izdal. Cerkev lahko spreminja 'cerkvene' zapovedi, ne more pa Božjih, ker jih je postavil Bog in so zapisane v vest vseh ljudi.

Njihov namen je, da bi z izpolnjevanjem vernikom zagotovile nujno potrebno najmanjšo mero v duhu molitve in v nravnem prizadevanju, v rasti ljubezni do Boga in do bližnjega.

Cerkvene zapovedi so:

  1. Udeležuj se maše v nedeljo in druge zapovedane praznike in ne opravljaj nobenih del in dejavnosti, ki ogrožajo  posvečevanje teh dni.

  2. Spovej se svojih grehov in prejmi zakrament sprave vsaj enkrat na leto.

  3. Prejmi zakrament evharistije vsaj ob veliki noči.

  4. Vzdrži se uživanja mesa in upoštevaj post v dnevih, ki jih je Cerkev določila.

  5. Podpiraj Cerkev v njenih gmotnih potrebah po svojih zmožnostih.

Vsako nadaljnje srečanje bo posvečeno razlagi posamezne cerkvene zapovedi. Ker pa se naša župnija odpravlja med prvomajskimi prazniki v Sveto deželo, bomo na vsakem srečanju »obiskali« katerega izmed krajev, h kateremu bomo takrat poromali, da se lahko na romanje še bolje pripravimo. Tokrat nam je gospod Andrej zavrtel cel predstavitveni film o Sveti deželi.

Nataša Šegula