Avtor: zudomzale Objavljeno: 12. 03. 2013

Tabor

Zaradi obrambe pred Turki je bila cerkev obdana s taborskim obzidjem. Tabor na Goričici je spadal med najpravilneje oblikovane taborske komplekse pri nas. Imel je dvojno obzidje, z jarkom okrog zunanjega obzidja.

Notranje pravokotno obzidje je bilo dodatno utrjeno s štirimi stolpi. Proti zahodu sta ga varovala dva okrogla stolpa. Vhod v tabor je vodil skozi poseben vhodni stolp na vzhodni strani. Tega je varoval mnogokoten stolp na severovzhodnem vogalu obzidja. Znotraj obzidja je stala cerkev, ki je bila mnogo manjša od sedanje. Na vzhodni in južni del obzidje so bile naslonjene zidane kašče.

Zunanje obzidje je bilo nižje in popolnoma okroglo. Raztezalo se je skoraj 200m v dolžino. Obdano je bilo z dodatnim jarkom, napolnjenim z vodo. Celoten kompleks je bil krožne oblike s premerom 75 metrov. Zadnje ostanke taborskega obzidja so podrli konec 19. stoletja ob povečanju cerkve.