Avtor: zudomzale Objavljeno: 13. 02. 2018

Verstva - satanizem

V letošnjem letu pri katehezah, ki potekajo drugi torek v mesecu, spoznavamo verstva. Kateheze vodi in pripravlja g. Andrej Svete. V preteklem torku smo se torej pogovarjali o satanizmu. Satanizem je eno od legalno priznanih verstev. Tudi v Sloveniji je to verstvo močno prisotno, zlasti na Celjskem. Člani delujejo po skupinah, nimajo cerkva. Njihovo glavno delovanje je sovraštvo do Boga in do ljudi. Onečaščajo zunanje zidove cerkva z žaljivimi napisi. Pri svojem delovanju uporabljajo simbole: navzdol obrnjeni križ, peterokraka zvezda v krogu, glava kozla in še drugo. Spoznamo jih po črnih oblačilih. Višek njihovega delovanja so tako imenovane črne maše. Prisotni so ogrnjeni v črna ogrinjala. Obred vodi izobčeni duhovnik. Za oltar postavijo golo žensko telo. Obvezne so ukradene posvečene hostije. Kdor obred vodi, ima na glavi masko kozla. Običajno postavijo sliko Jezusa Kristusa, po kateri ga zelo žalijo.

Osebe, ki k temu verstvu pristopijo, imajo običajno težave v svojem bivanjskem okolju: težko so prilagodljive, ne priznavajo avtoritete, njihove težave običajno izhajajo že iz otroštva (nesprejetost, zloraba itd.), opustijo delo in jih življenje v smislu skrbi za prihodnost ne zanima. Pri njihovem delovanju je dovoljeno vse, v obratnem smislu, kar Bog je.

V preteklosti so častili Luciferja kot padlega angela, ob prelomu stoletja pa se je pojavila nova oblika. V Ameriki se je pojavil moški s priimkom Crowley, ki se je poosebil s Satanom in odslej se časti on kot poosebljeni hudič. Seveda se je to verstvo naglo razširilo po vsem svetu.

Zaščita pred Satanizmom je v tem, da se temu od daleč izognemo, da molimo, živimo po evangeliju. Duhovniki morajo pri obhajilu paziti, da ne pride do kraje hostij pri obhajanju na roke. Paziti moramo na otroke, ki za šalo kličejo duhove, potem pa to preraste v spiritizem in pogojno lahko tudi v Satanizem. Velik zaščitnik pred Satanom je sveti nadangel Mihael. Molitev k svetemu nadangelu Mihaelu se je do nedavnega molila po naših cerkvah, zdaj pa žal le še v redkih primerih.

Vabljeni k večerom na Goričici. Z novim znanjem in vedenjem lahko okrepimo in poglobimo našo vero.

Marjeta Likar