Večeri na Goričici

Srečanja so namenjena verskemu poglabljanju odraslih. Dobivamo se vsak prvi torek v mesecu po večerni sv. maši v veroučnih učilnicah.

Srečanja vodi g. Andrej Svete, duhovni pomočnik.


 • 8. oktobra smo se po večerni sveti maši zbrali na Goričici, kjer je gospod Andrej Svete na kratko povzel vse cerkvene zapovedi in nas vpeljal v nov sklop tematskih razlag. Deset Božjih zapo...

   
 • Najprej nam je gospod Andrej na kratko opisal dogajanja na cerkvenih zborih, od Nicejskega cerkvenega zbora, ki ga je sklical cesar Konstantin leta 325, pa do I. Vatikanskega koncila, ki ga je sklical...

   
 • V aprilu smo poslušali razlago duhovnika Andreja in bogoslovca Janeza in razmišljali o drugi svetovni vojni ter o preganjanju judov. Druga svetovna vojna za nikogar ni bila enostaven ...

   
 • V torek, 12. marca, smo pripravili 6. srečanje v sklopu letošnjih Večerov na Goričici. Letošnja tema večerov je zgodovina Cerkve, tokrat smo spregovorili o Martinu Lutru, začetku pr...

   
 • V sklopu zadnjih dveh Večerov na Goričici smo spregovorili o dveh temah, ki sta močno zaznamovali katoliško Cerkev. 4. decembra smo govorili o krivoverstvih, ki so se v Cerkvi pojavljala v p...

   
 • Preroki, pa tudi še mnogi drugi ljudje, so se radi zatekali v puščavo, da so se tam »prečistili«, se tam srečali z Gospodom, ki jim je v zbranosti in tihoti od običajnega...

   
 • V oktobru smo bili spet povabljeni k Večerom na Goričici. Pripravljala jih bosta gospod Andrej Svete in bogoslovec Janez Meden. V tem letu bomo razmišljali o zgodovini Cerkve. Gospod Andrej...

   
 • Pred tednom molitve za nove duhovne poklice smo se zbrali na Goričici in gospod Andrej Svete nam je nazorno pripovedoval o duhovnikih v različnih vejah krščanstva: katoliška, protesta...

   
 • Na zadnjem srečanju Večerov na Goričici nam je gospod Andrej Svete predstavil svoje enotedensko romanje v Sveto deželo. Ogledali smo si tudi dokumentarni film o Sveti deželi. Gospod Andrej pa n...

   
 • Torkov večer, enkrat mesečno, odkrivanje nepoznanega sveta. Gospod Andrej je zelo slikovito predstavil nastanek in razvoj islamske vere . Osvetljeni so bili ozadje, namen in vzrok nastanka islama,...

   
 • V letošnjem letu pri katehezah, ki potekajo drugi torek v mesecu, spoznavamo verstva. Kateheze vodi in pripravlja g. Andrej Svete. V preteklem torku smo se torej pogovarjali o satanizmu. Satani...