Zakramental - pogreb

Ob smrti vse formalnosti urejate pri pogrebni službi, datum in uro pogreba določimo v dogovoru med domačimi, pogrebno službo in župnikom. V primeru cerkvenega pogreba se morate oglasiti v župnišču, da posredujete podatke pokojnega/pokojne, da jih lahko zapišemo v mrliško knjigo.

Naj pogreb ne bo zgolj v želji, da pokojnega čim prej položimo k počitku, ampak tudi priložnost za dostojno slovo in medsebojno spravo. Za kristjane je dejanje ljubezni do pokojnih tudi v obhajanju pogreba s sveto mašo, v mašni daritvi ob 7. in 30 dnevu po smrti ter darovanju ostalih svetih maš za pokojno osebo. Lepo in prav je, da se pokojnih spomnimo z rožami in svečami, a vse to hitro pristane v zabojniku za smeti. Naše molitve in daritve pa gredo k Očetu, kjer počivajo naši rajni.