Naše delovanje

Organiziranost

Župnijsko Karitas sestavljamo prostovoljci. Naš cilj je nuditi pomč in oporo potrebnim. Za lažje delovanje smo izmed sebe izbrali nekaj posameznikov, ki skrbijo za organizacijo:

Tajnik organizira in koordinira delovanje. V dogovoru s sodelavci organizira razpored dežurstev, sklicuje sestanke ter zastopa Župnijsko Karitas pri Škofijski Karitas.

Blagajnik vodi finačno poslovanje in blagajniško knjigo.

Vodimo tudi sezname in kartoteke prosilcev ter evidence o razdelitvi hrane. Vsako leto sestavimo poročila za Škofijsko Karitas o zbranih in porabljenih denarnih sredstvih ter o razdeljeni hrani.

 

Kaj delamo

Pri voditelju ali sodelavcu župnijske Karitas, ki je dežuren v pisarni, prosilec dobi informacije glede pomoči, ki jo v tistem obdobju nudi Župnijska Karitas. Na podlagi pogovora in dokumentov o socialnem položaju prosilca se naredi ocena o količini in vrsti pomoči.

 • družine in posamezniki: pomoč v hrani (osnovna živila), obleki in obutvi, občasno plačila položnic za gospodinjstvo, pogovor in svetovanje
 • brezdomci: pomoč v hrani (osnovna živila), obleki in obutvi, namestitev v sobi za brezdomce
 • otroci: občasno plačila položnic za šolsko prehrano, pomoč pri nakupu šolskih potrebščin
 • starejši, bolni in invalidni: obiski na domovih in v domu ostarelih, materialna pomoč v hrani, obleki in občasnem plačilu položnic, priprava srečanj, sodelovanje s krščanskim bratstvom bolnikov in invalidov
 • v večjih nesrečah sodelovanje v projektih in akcijah pomoči pri Škofijski Karitas Ljubljana in Slovenski Karitas

 

Za kaj več pa rabimo tudi vašo pomoč.


 • Maj, junij in september so trije meseci v letu, v katerih v Župnijski karitas Domžale posvetimo še nekaj več pozornosti bolnim, ostarelim in invalidnim. V mesecu maju pripravimo srečanje v...

   
 • Športna dvorana Domžale je tako kot vsako leto gostila dobrodelni koncert Župnijske Karitas Domžale v petek 9. 11., ki že leta nosi naslov »Skupaj na poti« . Nastopajoči glas...

   
 • V nedeljo, 16. 9., so bili k deseti maši povabljeni predvsem bolni in ostareli iz naše župnije. Nekateri so prišli sami ali s pomočjo sorodnikov, mnoge pa so prostovoljci s pom...

   
 • Številne obiskovalce dobrodelnega koncerta Župnijske Karitas Domžale, ki so se v petek, 10. novembra 2017, zvečer zbrali v Športni dvorani Domžale, sta družili dve stvari: da bi se ...

   
 • Pia, dijakinja četrtega letnika je bila že na veliko operacijah in strah pred vsako izmed njih je bil vedno zelo velik. Zdravniki so ji dajali pomirjevala že veliko pred operacijo, ker je bila sice...

   
 • Lepo je biti prosojen za Božjo ljubezen in v ljubezni delovati navzven. Tako delujejo člani Karitas Domžale, ki so poskrbeli, da smo se v nedeljo, 17. 9., v občestvu pred skupnim oltarjem srečal...